SGP-jongeren commissie Elburg/Oldebroek

Onze sponsoren Bekijk onze nieuwe columns!

Welkom op onze website!

Onze activiteiten Nieuwsblog

Profielschets

15 juni 2018 organiseerden we een fantastische avond over de energievoorziening van Nederland in 2050. Voor een impressie van deze avond zie het fotoverslag

Heb je de nieuwste columns al gezien? Nee? Check ze hier!

Vergeet je mening niet te delen en ons te volgen op Social Media. Je vindt de button om te delen links van de pagina. 


Wat doet de commissie SGP-jongeren Elburg en Oldebroek?

Na een aantal jaren van inactiviteit heeft Tom de Nooijer, die in mei 2015 een mail rondstuurde naar alle SGP-jongeren in de omgeving, de SGPJ commissie Elburg/Oldebroek opgericht. Er was voldoende animo om iets te beginnen. Na een aantal overleggen werd eind september een commissie gevormd.

We houden ons bezig met de thema’s waarbij de SGPJ een eigen geluid heeft. Over het huwelijk en gezin, het leven, Europa, de economie en Israël. Een geluid dat Bijbels verantwoord is. Vanuit die uitgangspunten moeten ook jongeren aan de slag. Dat kan op veel manieren. Door te debatteren, te luisteren, praten, kijken, en door te doen! Dat doen we samen door avonden te organiseren en met elkaar in contact te komen.  Zo kunnen we elkaar enthousiasmeren, scherp houden, van elkaar leren, om zo de samenleving vooruit helpen. Zo gaan we de SGPJ Elburg/Oldebroek op de kaart zetten.

De SGPJ staat vóór het leven. Een partij die daad bij het Woord voegt. Om dit voor de toekomst te waarborgen zijn er jongeren nodig. Jongeren die politiek actief zijn en ervoor willen zorgen dat het SGPJ geluid gehoord blijft worden.

De SGPJ mag er zijn! Dat moeten we laten zien. En dat kunnen we laten zien.  Politiek leeft.  In Den Haag, in Brussel, maar ook in de gemeente Elburg/Oldebroek.

SGPJ commissie Elburg/Oldebroek staat onder de verantwoording van de landelijke SGP-jongeren. Echter willen wij goede contacten onderhouden met de SGP-fracties van Elburg en Oldebroek om zo een goede samenwerking aan te gaan. Wij hopen dat de beide fracties ons gaan zien als een ‘kweekvijver voor toekomstige politici’ en ons, waar mogelijk, betrekken bij de lokale politiek.