Column: D66 van toen èn nu

Column 3 – D66 van toen èn nu

De verklaring was pas uitgekomen. In de verklaring werd geklaagd over een democratie die achter zou lopen op waar zij zou moeten zijn. De makers zetten zich af tegen de gevestigde politiek en zeiden dat zij geen politici waren. Toch waren de makers geen aanhangers van Baudet. Zij waren de oprichters van de partij van zijn doodsvijand: Alexander Pechtold.

D66 wilde een vernieuwende partij zijn. Vernieuwen, dat bestuur! De democratie moest opengebroken worden. Had de heer Baudet in 1966 geleefd, dan was hij absoluut D66’er geworden. De zaken liepen echter niet zoals de partij wilde. Wat ging er overboord? Juist, de idealen van democratisering.

In Forum voor Democratie-termen: een zwarte dag voor Nederland.  Misschien wel een terechte typering, want D66 gaf er hierdoor blijk van dat zij macht belangrijker vond dan principes. In de jaren daarna heeft D66 er alles aan gedaan om dit idee te bevestigen. Dit alles ging schuil achter het masker van zelfontplooiing. Zij wilden die zelfontplooiing alleen om hun eigen zin en wensen door te drijven.

Corrumpeert macht? Volgens de oprichters van D66 en die van Forum voor Democratie wel. Hier zijn ook wel aanwijzingen voor. Bepaalde mensen zijn zelfs extra vatbaar voor dit proces. Bij hen verloopt het naar schatting vijf tot tien keer zo snel als bij de anderen. Welke partij was het ook al weer die zich in Amsterdam in vier jaar net zo gehaat wist te maken als de PvdA in veertig jaar? Welke partij liet de democratiseringsidealen al tien jaar na de oprichting weer varen en trok haar conclusies niet toen in 1999 het correctief referendum werd afgestemd? Kortom, voor D66 is macht belangrijker dan principes. Dat weten we langzamerhand allemaal.

D66 heeft vuile handen, en die worden steeds beter zichtbaar. Was D66 al berucht om het op valse wijze uitspelen van politieke pijn, de behandeling die Segers van Pechtold ontving, verwekte pas echt Ruttes toorn. Zelfs het links-liberale, geestverwante NRC heeft de vuile handen van D66 gezien. Tom-Jan Meeus schrijft terecht dat de andere partijen D66 haar streken nu breed uitmeten. Het referendum over het kroonjuweel ‘Donorwet’ zal volgens hem niet door andere partijen verhinderd worden, ook al gaat de referendumwet verdwijnen. Het is duidelijk: dit is een subtiele wraakactie.

In de gang van zaken rond het afschaffen van het raadgevend referendum wordt trouwens nog eens extra duidelijk wat D66 waard is: een van de belangrijkste eigen principes wordt verloochend. De wens van bestuurlijke vernieuwing vindt men nu bij Forum voor Democratie. Forum voor Democratie: het nieuwe D66.

En wat houdt hun bestuurlijke vernieuwing in? Misschien komen er wel nieuwe politieke partijen in het partijstelsel. De heer Baudet en ik mogen het over veel oneens zijn, toch niet hierover: in dat nieuwe partijstelsel is geen plaats voor D66.

Deze column is op persoonlijke titel geschreven door Ardi Pierik

Lees nog meer columns van Ardi