Column: VERKEER(D?) #Speerpunt 4

Column – VERKEER(D?)

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: we moeten het toch ook eens hebben over bereikbaarheid. Namens SGP-jongeren Elburg/Oldebroek heb ik vorig jaar uitvoerig verslag gedaan van de verkiezingsprogramma’s van deelnemende partijen, en daarin valt iets op: verkeer en vervoer speelt eigenlijk nooit een grote rol. Ziet de politiek dan niet het grote belang van dit onderwerp?

Ja en nee. Aan de ene kant is het zo, dat veel vraagstukken met betrekking tot verkeer en vervoer niet in het takenpakket van de landelijke politiek zitten. Veel van deze problemen komen op het bordje van de provincies en gemeenten terecht. Dat zou het gebrek aan aandacht wel kunnen verklaren. Aan de andere kant is het echter ook zo, dat ook binnen die campagnes het belang van dit onderwerp nogal eens miskend wordt. En dat is jammer.

Uiteraard zal iedere partij zeggen dat ze voor goede bereikbaarheid is. Maar wat is goede bereikbaarheid? Betekent dat maar gewoon zo veel mogelijk stukken weg aanleggen zodat we op zo veel mogelijk plekken kunnen autorijden? Zo lijkt het soms wel eens. Maar dat is uiteraard niet wat we als SGP-jongeren willen. Want dat is blind en onverstandig beleid.

Wat willen we dan? Ten eerste dit: we willen geen problemen oplossen die er niet zijn. Ten tweede: we willen wel de problemen oplossen die er wel zijn. We zullen dus eerst de knelpunten in kaart moeten kunnen brengen. Dat kan de gemeente uiteraard niet alleen. Immers, het zijn de mensen die wekelijks of zelfs dagelijks (moeten) reizen die weten waar de problemen zitten. Om er maar enkele te noemen: veel jongeren moeten dagelijks naar school zien te komen, veel volwassenen naar hun werk, en veel winkeleigenaren willen hun winkels bevoorraad hebben.

Afbeeldingsresultaat voor mobiliteit

Uiteraard staan of vallen goede plannen met betrekking tot verkeer, vervoer en bereikbaarheid met het vinden van de juiste balans. Veiligheid, zeker voor kwetsbare verkeersdeelnemers, is daarbij een van de belangrijkste factoren. Ook duurzaamheid en efficiëntie spelen hierbij een rol. Evenwichtigheid is dus een belangrijke eigenschap van de politicus die u en jij de gemeenteraad in gaan stemmen.

Het verkeer is dus een zeer belangrijk onderwerp: het raakt ons allemaal direct. We hebben er allemaal dagelijks mee te maken. Daarom verdient dit onderwerp onze speciale aandacht. Daarom hebben wij het als SGP-jongeren prominent op onze flyer staan. Omdat zaken die ons allemaal op zo’n directe manier raken, het niet verdienen als bijzaak behandeld te worden. En daarom zet de SGP zich de komende vier jaar in voor goede bereikbaarheid!

Robert Braskamp