Ondernemers gemeente Elburg: Gemeente, zorg voor maatwerk!

Ondernemers gemeente Elburg: ‘Gemeente, zorg voor maatwerk!’

Op donderdag 21 september heeft SGP Elburg een debatavond georganiseerd over Ondernemen & Werkgelegenheid. SGP-jongeren Elburg/Oldebroek werd vanuit het bestuur vertegenwoordigd door Tom de Nooijer en Jan van Hattem. Op deze debatavond zijn diverse lokale ondernemers aan het woord gekomen. Dhr. J. van den Berg (bestuursvoorzitter Dorcaswinkel), dhr. M. van Klompenburg (eigenaar van Van Klompenburg) en dhr. H. Hulst (oud-eigenaar Hulstflier Installateurs) spraken over hun ervaring als ondernemer in de gemeente Elburg. Hierbij kwamen verschillende aspecten aan bod.

De drie sprekers begonnen hun bijdrage met de geschiedenis van hun bedrijf. Vervolgens werd er gesproken over de uitdagingen die er op dit moment liggen bij de gemeente om onder andere een goed vestigingsklimaat te creëren voor ondernemers in de gemeente, bijvoorbeeld op Broeklanden. Er was deze avond ook volop de gelegenheid om frustraties te uiten over het huidige beleid, wat met enige regelmaat gebeurde.

Een onderwerp dat vaak naar voren kwam, was intensievere samenwerking met buurgemeenten. Op dit moment zijn ook grotere gemeenten bezig om in grote verbanden samen te werken. Elburg moet niet ondergesneeuwd raken en daarom zou er meer opgepakt moeten worden NEO-verband (een samenwerkingsverband tussen Nunspeet, Elburg en Oldebroek). Ook werd er veel gesproken over zorgen bij het parkeerfonds en investeren in de binnenstad.

Aan het einde van de avond werd gevraagd welk punt deze ondernemers mee wilden geven aan de SGP in Elburg. Uiteindelijk bleek dat er vooral een grotere behoefte was aan maatwerk. Op dit moment hebben bedrijven veel last van hinderlijke regels, die erg demotiverend werken. Betere en frequentere communicatie tussen de gemeente en ondernemers zou dit stukje maatwerk al enorm kunnen verbeteren. Er moet meer gestreefd worden naar een gemeente die meedenkt met de ondernemers. De SGP Elburg was deze avond naast een gesprekspartner ook een luisterend oor en zal alle input zeker meenemen.

Namens SGP-jongeren Elburg/Oldebroek,

Tom de Nooijer (voorzitter)